Znasz kogoś z sercem na dłoni? Zgłoś Go do konkursu Poznański Wolontariusz Roku

Rozpoczynamy XIX edycję konkursu Poznański Wolontariusz Roku! Chcemy promować wolontariat, nagrodzić osoby i organizacje szczególnie zaangażowane w działalność wolontaryjną na rzecz Poznania i jego mieszkańców.

Zaproszenie - grafika artykułu
Zaproszenie

Wzorem lat ubiegłych laureaci zostaną wyróżnieni w 6 kategoriach:

  • młodzieżowej - dla osób do 19 roku życia;
  • indywidualnej - dla osób pomiędzy 20 a 60 rokiem życia;
  • senioralnej - dla osób powyżej 60 roku życia;
  • zespołowej - dla grup prowadzących działania o charakterze wolontariackim;
  • wolontariat szkolny - dla zespołów działających w ramach szkolnych kół wolontariatu;
  • wolontariat pracowniczy - dla programy wolontariatu pracowniczego.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego zgłaszania Wolontariuszy -  osób, grup, organizacji, firm, z którymi stykacie się w swojej codziennej działalności. Możecie w ten sposób okazać wdzięczność za otrzymaną pomoc oraz pokazać, że ich praca, zaangażowanie i poświęcony czas są zauważane i doceniane.  

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać od 9 do 25 listopada 2018 roku - mailem (na adres: ngo@um.poznan.pl); osobiście lub pocztą w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ulicy 3 Maja 46  - zawsze z dopiskiem "Poznański Wolontariusz Roku".

Spośród zgłoszonych osób Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców, którzy nagrodzeni zostaną 12 grudnia 2018 r. podczas uroczystej Gali.

Organizatorzy konkursu "Poznański Wolontariusz Roku" zapewniają ochronę danych osobowych zawartych w zgłoszeniach kandydatów. Informacje wykorzystane zostaną tylko w celu przeprowadzenia konkursu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Załączniki

sieci społecznościowe