Urząd Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, piętro 3

Krzysztof Napierała
Kierownik Oddziału
pokój: 306

tel. 61 878 57 96
e-mail: krzysztof_napierala@um.poznan.pl

Zuzanna Kwiatkowska
Stanowisko ds. innowacyjnego modelu współpracy międzysektorowej w ramach projektu "Healthy Boost"
pokój: 305

tel. 61 878 57 30
e-mail: zuzanna_kwiatkowska@um.poznan.pl

Mateusz Kalinowski
Stanowisko ds. inicjatyw realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
pokój: 305

tel. 61 878 58 52
e-mail: mateusz_kalinowski@um.poznan.pl

Agata Patelka
Stanowisko ds. analizy efektów współpracy z organizacjami pozarządowymi
pokój: 305

tel. 61 878 48 58
e-mail: agata_patelka@um.poznan.pl

Iwona Gołembowska
Stanowisko ds. inicjatyw realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
pokój: 305

tel. 61 878 57 34
e-mail: iwona_golembowska@um.poznan.pl