OSIEDLE RATAJE

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Danuta Borowska, Artur Gumny, Zbigniew Jenek, Maciej Jensz, Mateusz Kopeć, Jacek Kołyszko, Beata Lewicka-Płaczek, Grzegorz Marciniak, Krzysztof Marciniak, Maria Michałowska, Jan Nowaczyński, Agnieszka Olszewska, Jakub Pająkowski, Adam Pawlik, Robert Pawłowski, Miron Perliński, Agnieszka Pospieszyńska, Wojciech Strzelecki, Marta Telesińska, Mirosława Wawrzynowska, Jerzy Żarnowski

Skład Zarządu Osiedla

Artur Gumny, Krzysztof Marciniak, Jan Nowaczyński, Wojciech Strzelecki

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Adam Pawlik

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Wojciech Strzelecki

Adresy:

Siedziba: os. Powstań Narodowych 46, 61-216 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Rataje
Email: Osiedle_Rataje@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: II czwartek miesiąca, godz. 20.00 - 21.00

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr I z dnia 22 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 11 maja 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 10 czerwca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 23 lipca 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 16 września 2015 r.

 Sesja nr VIII z dnia 7 października 2015 r.

 Sesja nr IX z dnia 15 października 2015 r.

 Sesja nr X z dnia 29 października 2015 r.

 Sesja nr XI z dnia 3 grudnia 2015 r.

 Sesja nr XII z dnia 4 lutego 2016 r.

 Sesja nr XIII z dnia 7 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr XIV z dnia 16 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XV z dnia 15 września 2016 r.

 Sesja nr XVI z dnia 13 października 2016 r.

 Sesja nr XVII z dnia 24 listopada 2016 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 26 stycznia 2017 r.

 Sesja nr XIX z dnia 28 lutego 2017 r.

 Sesja nr XX z dnia 20 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XXI z dnia 18 maja 2017 r.

 Sesja nr XXII z dnia 22 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 20 lipca 2017 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 24 sierpnia 2017 r.

 Sesja nr XXV z dnia 25 października 2017 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 15 listopada 2017 r.

 Sesja nr XXVII z dnia 15 lutego 2018 r. oraz 20 lutego 2018 r. (dokończenie)

 Sesja nr XXVIII z dnia 22 marca 2018 r.

 Sesja nr XXIX z dnia 19 kwietnia 2018 r.

 Sesja nr XXX z dnia 7 czerwca 2018 r.

 Sesja nr XXXI z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 Sesja nr XXXII z dnia 11 października 2018 r.

 Sesja nr XXXIII z dnia 19 listopada 2018 r.

 Sesja nr XXXIV z dnia 27 lutego 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla