ORGANIZACJA KONKURSU "GRANTOWEGO"

ZARZĄDZENIE

Zasady przeprowadzenia konkursu reguluje:

Zarządzenie Nr 416/2019/P Prezydent Miasta Poznania z dnia 6 maja 2019 r.  w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli

Wnioski zgłoszone do konkursu ocenia Komisja w składzie:

Łukasz Kapustka - Przewodniczący,

Arkadiusz Bujak,

Justyna Glapa,

Krzysztof Janczewski,

Grzegorz Kamiński,

Hanna Kłoniecka,

Justyna Kuberka,

Paweł Matuszak,

Tomasz Stachowiak,

Ludwik Troiński,

Bożena Urbaniak,

Anna Wilczewska.

sieci społecznościowe