OSIEDLE CHARTOWO

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Marcin Anholcer, Aleksandra Besz, Daniel Błoch, Aldona Brzezińska, Maciej Cegła, Wojciech Chudy, Marzena Cieloszyk, Grzegorz Cwojdziński, Maria Dziamska, Paweł Gawin, Przemysław Karlikowski, Eleonora Krencisz, Michał Linkowski, Joanna Multaniak, Ryszard Musielak, Małgorzata Nowak-Karlińska, Barbara Piasecka, Maciej Szymański, Wojciech Szymczak, Elżbieta Świtalska, Jakub Wietrzyński

Skład Zarządu Osiedla

Maciej Cegła, Grzegorz Cwojdziński, Małgorzata Nowak-Karlińska, Wojciech Szymczak, Elżbieta Świtalska

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Marzena Cieloszyk: 790 411 405

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Małgorzata Nowak-Karlińska: 504 164 959

Adresy:

Siedziba: Przedszkole nr 53 im. Koszałka Opałka, Osiedle Lecha 14
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Chartowo
Email: Osiedle_Chartowo@um.poznan.pl

Dyżur

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu

Powołanie Osiedla:

XXXVII/453/III/2000z dnia 00/06/13

Statut Osiedla:

LXXVI/1154/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 9 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 15 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 6 maja 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 27 maja 2015 r. oraz 1 czerwca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 17 czerwca 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 8 lipca 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 2 września 2015 r. oraz 3 września 2015 r.

 Sesja nr VIII z dnia 23 września 2015 r.

 Sesja nr IX z dnia 14 października 2015 r.

 Sesja nr X z dnia 4 listopada 2015 r.

 Sesja nr XI z dnia 25 listopada 2015 r.

 Sesja nr XII z dnia 7 grudnia 2015 r.

 Sesja nr XIII z dnia 16 grudnia 2015 r.

 Sesja nr XIV z dnia 13 stycznia 2016 r. oraz 20 stycznia 2016 r.

 Sesja nr XV z dnia 10 lutego 2016 r.

 Sesja nr XVI z dnia 9 marca 2016 r.

 Sesja nr XVII z dnia 13 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 10 maja 2016 r.

 Sesja nr XIX z dnia 8 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XX z dnia 13 lipca 2016 r.

 Sesja nr XXI z dnia 21 września, 12 i 18 października 2016 r.

 Sesja nr XXII z dnia 18 października 2016 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 9 listopada 2016 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 14 grudnia 2016 r.

 Sesja nr XXV z dnia 18 stycznia i 15 lutego 2017 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 15 lutego 2017 r.

 Sesja nr XXVII z dnia 28 lutego 2017 r.

 Sesja nr XXVIII z dnia 15 marca 2017 r.

 Sesja nr XXIX z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XXX z dnia 17 maja 2017 r.

 Sesja nr XXXI z dnia 21 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XXXII z dnia 19 lipca 2017 r.

 Sesja nr XXXIII z dnia 13 września 2017 r.

 Sesja nr XXXIV z dnia 26 września i 18 października 2017 r.

 Sesja nr XXXV z dnia 18 października 2017 r.

 Sesja nr XXXVI z dnia 15 listopada 2017 r.

 Sesja nr XXXVII z dnia 12 grudnia 2017 r.

 Sesja nr XXXVIII z dnia 17 stycznia 2018 r.

 Sesja nr XXXIX z dnia 21 lutego 2018 r.

 Sesja nr XL z dnia 21 marca 2018 r.

 Sesja nr XLI z dnia 18 kwietnia 2018 r.

 Sesja nr XLII z dnia 16 maja 2018 r.

 Sesja nr XLIII z dnia 20 czerwca 2018 r.

 Sesja nr XLIV z dnia 18 lipca 2018 r.

 Sesja nr XLV z dnia 19 września 2018 r.

 Sesja nr XLVI z dnia 24 października 2018 r.

 Sesja nr XLVII z dnia 21 i 28 listopada 2018 r.

 Sesja nr XLVIII z dnia 12 grudnia 2018 r.

 Sesja nr XLIX z dnia 16 stycznia 2019 r.

 Sesja nr L z dnia 20 lutego 2019 r.

 Sesja nr LI z dnia 18 marca 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla