OSIEDLE JEŻYCE

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Wojciech Augustyniak, Mateusz Bajer, Cezary Brudka, Michał Czepkiewicz, Stanisław Gorzelańczyk, Marcin Halicki, Michał Klincewicz, Ewa Łowżył, Adam Pakulski, Grzegorz Pakulski, Jacek Piotrowski, Barbara Rapp, Michał Rapp, Aleksander Raźniewski, Anna Sarbak, Filip Schmidt, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, Piotr Urbaniak, Agata Wojtczak, Danuta Żurkiewicz, Leszek Żurkiewicz

Skład Zarządu Osiedla

Wojciech Augustyniak, Cezary Brudka, Michał Czepkiewicz, Jacek Piotrowski, Filip Schmidt, Agata Wojtczak

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Filip Schmidt

Adresy:

Siedziba: siedziba Rady Osiedla: Dom Tramwajarza, ul. J. Słowackiego 19/21, lok. 13
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Jeżyce
Email: Osiedle_Jezyce@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 20:00 - 21:00

Powołanie Osiedla:

XCIV/556/93z dnia 93/12/14

Statut Osiedla:

LXXVI/1153/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 15 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 23 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 13 maja 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 2 czerwca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 1 lipca 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 22 lipca 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 12 sierpnia 2015 r.

 Sesja nr VIII z dnia 26 sierpnia 2015 r.

 Sesja nr IX z dnia 23 września 2015 r.

 Sesja nr X z dnia 7 października 2015 r.

 Sesja nr XI z dnia 4 listopada 2015 r.

 Sesja nr XII z dnia 25 listopada 2015 r.

 Sesja nr XIII z dnia 2 grudnia 2015 r.

 Sesja nr XIV z dnia 4 stycznia 2016 r.

 Sesja nr XV z dnia 13 stycznia 2016 r.

 Sesja nr XVI z dnia 20 stycznia 2016 r.

 Sesja nr XVII z dnia 3 lutego 2016 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 2 marca 2016 r.

 Sesja nr XIX z dnia 16 marca 2016 r.

 Sesja nr XX z dnia 6 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr XXI z dnia 11 maja 2016 r.

 Sesja nr XXII z dnia 1 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 6 lipca 2016 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 3 sierpnia 2016 r.

 Sesja nr XXV z dnia 7 września 2016 r. i 5 października 2016 r. (dokończenie)

 Sesja nr XXVI z dnia 5 października 2016 r.

 Sesja nr XXVII z dnia 9 listopada 2016 r.

 Sesja nr XXVIII z dnia 30 listopada 2016 r.

 Sesja nr XXIX z dnia 11 stycznia i 15 lutego 2017 r.

 Sesja nr XXX z dnia 15, 22 lutego i 1 marca 2017 r.

 Sesja nr XXXI z 5 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XXXII z dnia 10 maja 2017 r. i dokończenie 14 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XXXIII z dnia 14 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XXXIV z dnia 5 lipca 2017 r.

 Sesja nr XXXV z dnia 16 sierpnia 2017 r.

 Sesja nr XXXVI z dnia 6 września 2017 r. i 8 listopada 2017 r. (dokończenie)

 Sesja nr XXXVII z dnia 8 listopada 2017 r.

 Sesja nr XXXVIII z dnia 14 listopada 2017 r.

 Sesja nr XXXIX z dnia 6 grudnia 2017 r.

 Sesja nr XL z dnia 7 lutego 2018 r. oraz 13 marca 2018 r. (dokończenie)

 Sesja nr XLI z dnia 14 marca 2018 r.

 Sesja nr XLII z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 Sesja nr XLIII z dnia 16 maja 2018 r.

 Sesja nr XLIV z dnia 6 czerwca 2018 r.

 Sesja nr XLV z dnia 26 czerwca 2018 r.

 Sesja nr XLVI z dnia 8 sierpnia 2018 r.

 Sesja nr XLVII z dnia 5 września 2018 r.

 Sesja nr XLVIII z dnia 17 września 2018 r.

 Sesja nr XLIX z dnia 8 listopada 2018 r.

 Sesja nr L z dnia 6 grudnia 2018 r.

 Sesja nr LI z dnia 10 stycznia i 7 lutego 2019 r.

 Sesja nr LII z dnia 7 marca 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla