OSIEDLE KWIATOWE

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Marek Bajon, Dorota Bernad, Krzysztof Chrebor, Sylwia Chrebor, Marek Ciebielski, Paweł Filipiak, Barbara Glapka, Michał Klóska, Ewa Mączyńska, Krzysztof Mikołajczak, Piotr Ochocki, Robert Sereda, Tomasz Sereda, Witold Stawny, Daria Zając

Skład Zarządu Osiedla

Elżbieta Andrzejewska, Barbara Glapka, Krzysztof Mikołajczak, Jarosław Szymkowiak, Daria Zając

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Paweł Filipiak

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Barbara Glapka

Adresy:

Siedziba: Osiedlowy Dom Kultury "Stokrotka", ul. Cyniowa 11, 60-175 Poznań, tel. 61 867 19 19 (w godz. 16.00 - 20.00)
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Kwiatowe
Email: Osiedle_Kwiatowe@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: poniedziałki, godz. 19.00 - 20.00

Powołanie Osiedla:

LXX/530/II/98z dnia 98/04/21

Statut Osiedla:

LXXVI/1143/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 19 maja 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 2 czerwca 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 23 czerwca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 8 lipca 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 18 sierpnia 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 15 września 2015 r.

 Sesja nr VIII z dnia 20 października 2015 r.

 Sesja nr IX z dnia 17 listopada 2015 r.

 Sesja nr X z dnia 15 grudnia 2015 r.

 Sesja nr XI z dnia 12 stycznia 2016 r.

 Sesja nr XII z dnia 23 lutego 2016 r.

 Sesja nr XIII z dnia 22 marca 2016 r.

 Sesja nr XIV z dnia 19 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr XV z dnia 17 maja 2016 r.

 Sesja nr XVI z dnia 27 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XVII z dnia 23 sierpnia 2016 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 13 września 2016 r.

 Sesja nr XIX z dnia 11 października 2016 r.

 Sesja nr XX z dnia 22 listopada 2016 r.

 Sesja nr XXI z dnia 13 grudnia 2016 r.

 Sesja nr XXII z dnia 17 stycznia 2017 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 28 lutego 2017 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 18 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XXV z dnia 16 maja 2017 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 20 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XXVII z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 Sesja nr XXVIII z dnia 26 września 2017 r.

 Sesja nr XXIX z dnia 24 października 2017 r.

 Sesja nr XXX z dnia 28 listopada 2017 r.

 Sesja nr XXXI z dnia 27 lutego 2018 r.

 Sesja nr XXXII z dnia 17 kwietnia 2018 r.

 Sesja nr XXXIII z dnia 8 maja 2018 r.

 Sesja nr XXXIV z dnia 16 maja 2018 r.

 Sesja nr XXXV z dnia 3 lipca 2018 r.

 Sesja nr XXXVI z dnia 18 września 2018 r.

 Sesja nr XXXVII z dnia 30 października 2018 r.

 Sesja nr XXXVIII z dnia 29 stycznia 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla