OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Izabella Maria Borska-Mba, Marta Ciesielska, Dariusz Piotr Czasak, Piotr Gaworzewski (Wiceprzewodniczący Rady), Michalina Małgorzata Jaskólska-Pyrek, Krzysztof Piotr Koperski (Wiceprzewodniczący Rady), Dawid Piotr Kośmider, Piotr Paweł Macioszczyk (Przewodniczący Rady), Łukasz Wojciech Matuszewski, Zbigniew Franciszek Michalak, Marek Antoni Suski, Dagmara Marzenna Szymkowiak, Krzysztof Sebastian Tomczak, Bolesław Józef Topolski, Joanna Sława Wawrzyniak-Florek

Skład Zarządu Osiedla

Izabella Borska-Mba, Dariusz Czasak (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Łukasz Matuszewski (Przewodniczący Zarządu), Marek Suski, Bolesław Topolski (Zastępca Przewodniczącego Zarządu)

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Piotr Macioszczyk

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Łukasz Matuszewski

Adresy:

Siedziba: os. Kosmonautów 13E
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Nowe Winogrady Wschód
Email: Osiedle_Winogradywschod@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla