OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Dawid Jan Bugajski, Antoni Gerard Cofta, Gerard Piotr Cofta (Przewodniczący Rady), Zbysław  Jankowski, Maciej Janku, Cyryl Kwaśniewski, Piotr Antoni Lecyk, Zenona Barbara Leś (Wiceprzewodnicząca Rady), Tomasz Luch, Anna Maria Nachaczewska, Ewa Nowicka, Jarosław Tomasz Nowicki, Ewa Suchora, Beata Kinga Urbańska (Wiceprzewodnicząca Rady), Agnieszka Monika Wiertlewska

Skład Zarządu Osiedla

Dawid Bugajski, Zbysław Jankowski (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Maciej Janku, Piotr Lecyk (Przewodniczący Zarządu), Tomasz Luch

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Gerard Cofta

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Piotr Lecyk

Adresy:

Siedziba: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, ul. Bydgoska 4a
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
Email: Osiedle_Ostrowtumski@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla