OSIEDLE SOŁACZ

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Joanna Bronikowska-Szot, Ewa Drobczyńska, Danuta Kańska, Marcin Nowak, Marcin Nowakowski, Dominik Paukszta, Lidia Pezowicz, Krzysztof Piechocki, Eliza Rogala, Bogumiła Rosińska, Paweł Szwaczkowski, Henryk Waraczyński, Stanisław Wiśniewski

Skład Zarządu Osiedla

Paweł Szwaczkowski, Bogumiła Rosińska, Tomasz Bryłka

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Marcin Nowak

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Paweł Szwaczkowski

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Michała Drzymały 4/6, 60-613 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Sołacz
Email: Osiedle_Solacz@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: I wtorek miesiąca, godz. 17:00 (za wyjątkiem 2 maja). W maju dyżur odbywa się 8 maja o godz. 17:00

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr I z dnia 22 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 23 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 5 maja 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 2 czerwca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 9 czerwca 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 23 czerwca 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 7 lipca 2015 r.

 Sesja nr VIII z dnia 4 sierpnia 2015 r.

 Sesja nr IX z dnia 25 sierpnia 2015 r.

 Sesja nr X z dnia 6 października 2015 r.

 Sesja nr XI z dnia 3 listopada 2015 r.

 Sesja nr XII z dnia 24 listopada 2015 r.

 Sesja nr XIII z dnia 1 grudnia 2015 r.

 Sesja nr XIV z dnia 18 grudnia 2015 r.

 Sesja nr XV z dnia 5 stycznia 2016 r.

 Sesja nr XVI z dnia 11 stycznia 2016 r.

 Sesja nr XVII z dnia 2 lutego 2016 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 1 marca 2016 r.

 Sesja nr XIX z dnia 12 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr XX z dnia 10 maja 2016 r.

 Sesja nr XXI z dnia 24 maja 2016 r.

 Sesja nr XXII z dnia 7 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 14 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 17 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XXV z dnia 5 lipca 2016 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 2 sierpnia 2016 r.

 Sesja nr XXVII z dnia 6 września 2016 r.

 Sesja nr XXVIII z dnia 4 października 2016 r.

 Sesja nr XXIX z dnia 18 października 2016 r.

 Sesja nr XXX z dnia 8 listopada 2016 r.

 Sesja nr XXXI z dnia 6 grudnia 2016 r.

 Sesja nr XXXII z dnia 3 stycznia 2017 r.

 Sesja nr XXXIII z dnia 7 lutego 2017 r.

 Sesja nr XXXIV z dnia 7 marca 2017 r.

 Sesja nr XXXV z dnia 4 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XXXVI z dnia 9 maja 2017 r.

 Sesja nr XXXVII z dnia 6 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XXXVIII z dnia 4 lipca 2017 r.

 Sesja nr XXXIX z dnia 5 września 2017 r.

 Sesja nr XL z dnia 3 października 2017 r.

 Sesja nr XLI z dnia 14 listopada 2017 r.

 Sesja nr XLII z dnia 5 grudnia 2017 r.

 Sesja nr XLIII z dnia 6 lutego 2018 r.

 Sesja nr XLIV z dnia 10 kwietnia 2018 r.

 Sesja nr XLV z dnia 8 maja 2018 r.

 Sesja nr XLVI z dnia 21 czerwca 2018 r.

 Sesja nr XLVII z dnia 4 września 2018 r.

 Sesja nr XLVIII z dnia 20 listopada 2018 r.

 Sesja nr XLIX z dnia 6 grudnia 2018 r.

 Sesja nr L z dnia 15 stycznia 2019 r.

 Sesja nr LI z dnia 19 lutego 2019 r.

 Sesja nr LII z dnia 19 marca 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla