OSIEDLE STARE MIASTO

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Filip Balcerzak, Marek Ćmielewski, Tomasz Dworek (Przewodniczący Rady), Aleksandra Hanna Fedorska, Sebastian Patryk Firlik, Agnieszka Sylwia Hoffmann, Magdalena Ignaszak, Michał Jacek Klauziński, Michał Maciej Kondella (Wiceprzewodniczący Rady), Ilona Łętowska, Marcin Łętowski, Urszula Krystyna Łukaszyk, Maciej Piotr Męczyński, Wiesław Piotr Moskalik, Marcin Pilarczyk, Roksana Gabriela Rogowska, Anna Katarzyna Sokolnicka-Elzanowska, Maria Urszula Stachowiak-Krzyżaniak, Linda Maria Wagemann-Szymczak, Karolina Wagner (Wiceprzewodnicząca Rady), Jacek Wysocki

Skład Zarządu Osiedla

Agnieszka Hoffmann (Przewodnicząca Zarządu), Magdalena Ignaszak, Anna Sokolnicka-Elzanowska (Zastępca Przewodniczącej Zarządu)

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Tomasz Dworek

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Agnieszka Hoffmann

Adresy:

Siedziba: Bursa Szkolna nr 3, ul. Młyńska 11
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Stare Miasto
Email: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr II z dnia 27 czerwca 2024 r.

 Sesja nr I z dnia 13 czerwca 2024 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla