OSIEDLE STARY GRUNWALD

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Jarosław Wojciech Biechoński, Anna Zofia Binek, Bernard Artur Błaszkiewicz, Filip Marcin Błaszkiewicz, Klaudia Anna Deręgowska-Górska, Teresa Gościniak, Tomasz Cyprian Grewling, Hanna Małgorzata Kłoniecka, Wiesława Kubiak, Tomasz Maciej Matuszek, Magdalena Maria Mieścicka, Barbara Brygida Nikisch, Wanda Maria Piechocka, Klaudia Semmler, Grzegorz Mieczysław Steczkowski

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Bernard Błaszkiewicz

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

-

Adresy:

Siedziba: Klub Osiedlowy "RONDO" Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald, ul. Szamotulska 56
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Stary Grunwald
Email: Osiedle_Starygrunwald@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu

 Posiedzenie z dnia 10 czerwca 2024 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla