OSIEDLE STRZESZYN

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Małgorzata Bogusławska, Piotr Boniecki, Wojciech Bratkowski, Ewa Garasz, Magdalena Garczarczyk, Janusz Janasik, Marcin Klemenski, Dariusz Krzeszowiec, Arleta Matuszewska, Katarzyna Michałowska, Michał Mucha, Małgorzata Paluszczak-Ćwiertnia, Wojciech Porowski, Andrzej Szczytko, Dominika Zenka-Podlaszewska

Skład Zarządu Osiedla

Wojciech Bratkowski, Dominika Zenka-Podlaszewska, Małgorzata Szymaniak, Maciej Pawłowski, Małgorzata Bogusławska, Ewa Garasz

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Arleta Matuszewska - 783 994 117

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Wojciech Bratkowski

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Hezjoda 15
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Strzeszyn
Email: Osiedle_Strzeszyn@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: I środa miesiąca, godz. 18.00

Powołanie Osiedla:

XLI/244/II/96z dnia 96/05/21

Statut Osiedla:

LXXVI/1120/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 13 maja 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 10 czerwca 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 8 lipca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 12 sierpnia 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 24 sierpnia 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 9 września 2015 r.

 Sesja nr VIII z dnia 7 października 2015 r.

 Sesja nr IX z dnia 4 listopada 2015 r.

 Sesja nr X z dnia 12 listopada 2015 r.

 Sesja nr XI z dnia 9 grudnia 2015 r.

 Sesja nr XII z dnia 13 stycznia 2016 r.

 Sesja nr XIII z dnia 3 lutego 2016 r.

 Sesja nr XIV z dnia 8 lutego 2016 r.

 Sesja nr XV z dnia 9 marca 2016 r.

 Sesja nr XVI z dnia 13 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr XVII z dnia 22 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 11 maja 2016 r.

 Sesja nr XIX z dnia 30 maja 2016 r.

 Sesja nr XX z dnia 29 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XXI z dnia 3 sierpnia 2016 r.

 Sesja nr XXII z dnia 5 października 2016 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 19 października 2016 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 2 listopada 2016 r.

 Sesja nr XXV z dnia 9 listopada 2016 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 26 listopada 2016 r.

 Sesja nr XXVII z dnia 26 listopada 2016 r.

 Seja nr XXVIII z dnia 7 grudnia 2016 r.

 Sesja nr XXIX z dnia 11 stycznia 2017 r.

 Sesja nr XXX z dnia 15 lutego 2017 r.

 Sesja nr XXXI z dnia 27 lutego 2017 r.

 Sesja nr XXXII z dnia 10 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XXXIII z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XXXIV z dnia 10 maja 2017 r.

 Sesja nr XXXV z dnia 7 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XXXVI z dnia 5 lipca 2017 r.

 Sesja nr XXXVII z dnia 28 sierpnia 2017 r.

 Sesja nr XXXVIII z dnia 4 października 2017 r.

 Sesja nr XXXIX z dnia 8 listopada 2017 r.

 Sesja nr XL z dnia 10 stycznia 2018 r.

 Sesja nr XLI z dnia 7 lutego 2018 r.

 Sesja nr XLII z dnia 7 marca 2018 r.

 Sesja nr XLIII z dnia 19 marca 2018 r.

 Sesja nr XLIV z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 Sesja nr XLV z dnia 9 maja 2018 r.

 Sesja nr XLVI z dnia 16 maja 2018 r.

 Sesja nr XLVII z dnia 6 czerwca 2018 r.

 Sesja nr XLVIII z dnia 3 lipca 2018 r.

 Sesja nr XLIX z dnia 1 sierpnia 2018 r.

 Sesja nr L z dnia 12 września 2018 r.

 Sesja nr LI z dnia 3 paździerika 2018 r.

 Sesja nr LII z dnia 7 listopada 2018 r.

 Sesja nr LIII z dnia 5 grudnia 2018 r.

 Sesja nr LIV z dnia 15 stycznia 2019 r.

 Sesja nr LV z dnia 12 lutego 2019 r.

 Sesja nr LVI z dnia 6 marca 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla