Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, spotkanie radnych z Policją, Strażą Miejską i POSiRem

Rada Osiedla przez swój organ statutowy - Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, odbyła spotkanie z Policją, Strażą Miejską i POSiRem ws. samochodów rozjeżdżających Park Kasprowicza oraz działaniach, które muszą być podjęte, by powstrzymać ten proceder.

Rada Osiedla wraz z Policją, SM i POSiRem, podjęła kroki w zakresie, zmniejszenia uciążliwości rozjeżdżania przez samochody Parku Kasprowicza.

Na spotkaniu ustalono, iż ma zostać założony szlaban od ul. Reymonta, wjazd tylko za okazaniem wydanym przez miasto pozwoleniem, nowe nasadzenia i głazy narzutowe w miejscach, które są najbardziej narażone na skracanie sobie przez kierowców wyjazdów.

Policja i SM również zasugerowały, iż każdy mieszkaniec, widząc nielegalnie jadącego przez Arenę kierowcę, może zrobić choćby 2 zdjęcia samochodu wraz z rejestracją, zgłosić się z takim materiałem dowodowym na komisariat policji (choćby przy ul. Rycerskiej) i złożyć zawiadomienie. Policja dysponując takim materiałem, ustala adres kierowcy i wysyła mandat w wysokości do 500 zł. W przypadku nie przyjęcia mandatu, sprawa kierowana jest do sądu.

Rada Osiedla zaprasza mieszkańców do pomocy w rozwiązaniu tego problemu. Środki opisane powyżej, dzięki zaangażowaniu mieszkańców, gdyż radni nie mogą wykryć wszystkich takich przypadków, bardzo szybko mogą ten problem zlikwidować ew. zmniejszyć jego skalę w zdecydowany sposób.

sieci społecznościowe