OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Ewa Danuta Antczak, Dorota Teresa Gorgoń, Andrzej Grześ, Jakub Jacek Hundert (Wiceprzewodniczący Rady), Marta Anna Kafel, Mateusz Stanisław Kalke (Przewodniczący Rady), Joanna Korcz, Agnieszka Anna Lipińska, Joanna Nitecka, Aleksandra Parowicz, Piotr Pawlicki, Szymon Rafał Prożalski, Anna Staisz, Paweł Szymański, Wojciech Trojanowski (Wiceprzewodniczący Rady)

Skład Zarządu Osiedla

Joanna Korcz, Piotr Pawlicki (Zastępca Przewodniczącego), Szymon Rafał Prożalski (Zastępca Przewodniczącego), Paweł Szymański (Przewodniczący Zarządu)

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Mateusz Kalke

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Paweł Szymański

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Inowrocławska 19
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Email: Osiedle_Warszawskie@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla