Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 28/2020 21-02-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 27/2020 18-02-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN 15kv
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 26/2020 17-02-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn 0,4kV (szt.3)
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 13-02-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy preizolowanej sieci cieplnej na osiedlu mieszkaniowym os.Powstań Narodowych 3-28
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 13-02-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy preizolowanej sieci cieplnej na osiedlu mieszkaniowym os.Lecha 2 do budynków 2-13, 45-66
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 13-02-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy preizolowanej sieci cieplnej na osiedlu mieszkaniowym os.Oświecenia 1 i os.Jagielońskie 23
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-02-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 25/2020 11-02-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN-14kV, stacji transformatorowej SN/nn i sieci kablowej nn-0,4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 11-02-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowyb linii kolajowej - obwodnica towarowa Poznania
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 24/2020 10-02-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy hotelu z garażem podziemnym i zewnętrzną obsługą komunikacyjną
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 07-02-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla demontażu istniejącej stacji transformatorowej MST-126 i budowa w jej miejsce nowej stacji małogabarytowej wraz z powiązaniami liniami nn 0,4kV, budowa linii SN kablowych 15kV wraz z liniami sterowniczymi pomiędzy stacjami transformatorowymi MST-126 i MST-309, MST-1641 i MST1621, MST-1641 i MST1536 oraz MST1569 i mST839
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-02-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-02-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci cieplnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-02-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 05-02-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn zasilających i sterujących przepompownią
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 21/2020 04-02-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji saniternej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 22/2020 04-02-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- wymiana i budowa sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 23/2020 04-02-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych średniego napięcia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 19/2020 03-02-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Koszalińskiej i rejonie ul.Suwalskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 20/2020 03-02-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z doprowadzeniem zasilania do projektowanej popmowni, stanowiącej element projektowanej kanalizacji deszczowej na terenie parku im.A.Wodziczki
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-02-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zasilania w energię elektryczną działki
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 18/2020 31-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 31-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu i stacji gazowej do obiektu ciepłowni
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 17/2020 30-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c wraz z układem zaporowo upustowym
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach sporządzenia dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej oraz układu drogowego przy ul.Biskupińskiej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 16/2020 29-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 15/2020 28-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej dla potrzeb budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 28-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymiany linii kablowej SN od GPZ HCP do RS-27 wraz z ułożeniem linii sterowniczej w m.Poznań
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy myjni tramwajowej z części hali głównej zajezdni tramwajowej MPK Poznań-Forteczna
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ul.Zielonej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy preizolowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 13/2020 24-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu n/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 14/2020 24-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nn i sieci kablowej nn-0,4kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 24-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 24-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-01-2020 O ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 12/2020 22-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy efektywnej dystrybucji ciepła etap II - budowa sieci cieplnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 22-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki pieszej wraz z oświetleniem drogowym od ul.Szpaków do ul.Stalowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 11/2020 21-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV wraz z linią oświetlenia drogowego nn 0,4kV oraz wymianą słupów linii napowietrznej nn 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 10/2020 20-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 20-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego- Kanalizacja sanitarna w ul. Krzywej w Poznaniu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 16-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 16-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV,nn-0,4kV wraz z małogabarytowymi stacjami transformatorowymi SN/nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 8/2020 15-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 9/2020 15-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szybu dźwigowego dobudowanego do istniejącego budynku
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z szafami kablowymi
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 14-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych nn 0,4kV z szafami kablowymi dla przyłączenia osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 7/2020 10-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania magazynu na pom. techniczne i przebudowa Działu Gospodarki Żywnościowej Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 10-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku wojewódzkiej biblioteki publicznej i centrum animacji kultury
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 09-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV wraz z linią kablową telekomunikacyjną do stacji transformatorowej MST-238
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 6/2020 08-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 07-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku teatru muzycznego z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, budową przyłączy, budową układu dróg wewnetrznych, obiektów małej architektury, usunięciem kolizji z sieciami
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 07-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 5/2020 03-01-2020 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 03-01-2020 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodnika wraz z oświetleniem i przejściem dla pieszych
Strona 1 2 118