Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo

nr decyzji

w toku

data

18-10-2019

przedmiot wniosku/decyzji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nn budynku mieszkalnego

Działki
oznaczenie działkiadres działki
53/03/814/5 ul.Hulewiczów nr brak, obr.Piątkowo ark.03 dz.814/5
53/04/700/4 ul.Hulewiczów nr brak, obr.Piątkowo ark.04 dz.700/4,700/5,701/1
53/04/700/5 ul.Hulewiczów nr brak, obr.Piątkowo ark.04 dz.700/4,700/5,701/1
53/04/701/1 ul.Hulewiczów nr brak, obr.Piątkowo ark.04 dz.700/4,700/5,701/1
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek