Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - koniec

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Warszawskie-Pomet-Maltańskie

nr decyzji

koniec

data

17-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków linii kablowej SN 15kV w zw. z wymianą istniejących kabli SN 15kV pomiędzy stacją transformatorową MST-528 Krańcowa-Czekalskie do złącza kablowego ZKSN-6099 Termy-Wileńska i pomiędzy stacją transformatorową K/E-269 Zoo Parkingi do złącza kablowego ZKSN-6099 Termy Wileńska

Działki
oznaczenie działkiadres działki
03/11/64 ul.Krańcowa nr brak, obr.Komandoria ark.11 dz.64
03/20/3/2 ul.Krańcowa nr brak, obr.Komandoria ark.20 dz.3/2
03/16/3/4 ul.Krańcowa nr brak, obr.Komandoria ark.16 dz.19/5,3/4,28/6,27/4
03/16/19/5 ul.Krańcowa nr brak, obr.Komandoria ark.16 dz.19/5,3/4,28/6,27/4
03/16/27/4 ul.Krańcowa nr brak, obr.Komandoria ark.16 dz.19/5,3/4,28/6,27/4
03/16/28/6 ul.Krańcowa nr brak, obr.Komandoria ark.16 dz.19/5,3/4,28/6,27/4
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek