Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Piątkowo, Winiary, Św. Łazarz

nr decyzji

w toku

data

30-05-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji celu publ. Wymiana kabla SN-15 kV

Działki
oznaczenie działkiadres działki
39/09/3/4 ul.Głogowska nr brak, obr.Łazarz ark.09 dz.3/1cz,3/4
39/10/1/25 ul.Śniadeckich nr brak, obr.Łazarz ark.10 dz.1/25,1/54cz,1/49cz
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek