Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Krzyżowniki-Smochowice

nr decyzji

w toku

data

21-05-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy placu w rejonie ulic Karlińska,Sułowska, Muszkowska wraz z budową sieci kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz kanału technologicznego

Działki
oznaczenie działkiadres działki
22/17/93/78 ul.Karlińska nr brak, obr.Krzyżowniki ark.17 dz.93/78,93/81,93/82,93/84,93/227
22/17/93/81 ul.Karlińska nr brak, obr.Krzyżowniki ark.17 dz.93/78,93/81,93/82,93/84,93/227
22/17/93/82 ul.Karlińska nr brak, obr.Krzyżowniki ark.17 dz.93/78,93/81,93/82,93/84,93/227
22/17/93/84 ul.Karlińska nr brak, obr.Krzyżowniki ark.17 dz.93/78,93/81,93/82,93/84,93/227
22/17/93/227 ul.Karlińska nr brak, obr.Krzyżowniki ark.17 dz.93/78,93/81,93/82,93/84,93/227
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek