Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - koniec

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo

nr decyzji

koniec

data

25-10-2019

przedmiot wniosku/decyzji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy rurociągu kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód deszczowych, przebudowy odcinka rowu i wykonania wylotu kanalizacji deszczowej do rowu wraz z umocnieniami skarp i dna rowu

Działki
oznaczenie działkiadres działki
10/03/2 ul.Pokrzywno nr brak, obr.Krzesiny ark.03 dz.12,2
10/03/12 ul.Pokrzywno nr brak, obr.Krzesiny ark.03 dz.12,2
10/01/3/7 ul.Pokrzywno nr brak, obr.Krzesiny ark.01 dz.7/9,9/8,3/7
10/01/7/9 ul.Pokrzywno nr brak, obr.Krzesiny ark.01 dz.7/9,9/8,3/7
10/01/9/8 ul.Pokrzywno nr brak, obr.Krzesiny ark.01 dz.7/9,9/8,3/7
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek