Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Umultowo

nr decyzji

w toku

data

12-11-2019

przedmiot wniosku/decyzji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Działki
oznaczenie działkiadres działki
56/17/251/2 ul.Dolna nr brak, obr.Umultowo ark.17 dz.251/2
56/25/393/18 ul.Dolna nr brak, obr.Umultowo ark.25 dz.393/18
56/18/250/3 ul.Dolna nr brak, obr.Umultowo ark.18 dz.250/3,195/25
56/18/195/25 ul.Dolna nr brak, obr.Umultowo ark.18 dz.250/3,195/25
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek