Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Rataje

nr decyzji

w toku

data

04-11-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach przebudowy kanałowej sieci od punktu (Z1/169) (C4/21b) do węzłów cieplnych - efektywna dystrybucja ciepła

Działki
oznaczenie działkiadres działki
05/13/6/41 os.Rzeczypospolitej nr 8-41, obr.Rataje ark.13 dz.6/41
05/14/1/26 os.Rzeczypospolitej nr 8-41, obr.Rataje ark.14 dz.1/26
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek