Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 64/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Św. Łazarz

nr decyzji

64/2019

data

27-03-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Działki
oznaczenie działkiadres działki
39/09/3/1 ul.Śniadeckich nr brak, obr.Łazarz ark.09 dz.3/1
39/11/39/1 ul.Śniadeckich nr brak, obr.Łazarz ark.11 dz.39/1,39/3,39/6,39/5,48/28,48/30
39/11/39/3 ul.Śniadeckich nr brak, obr.Łazarz ark.11 dz.39/1,39/3,39/6,39/5,48/28,48/30
39/11/39/5 ul.Śniadeckich nr brak, obr.Łazarz ark.11 dz.39/1,39/3,39/6,39/5,48/28,48/30
39/11/39/6 ul.Śniadeckich nr brak, obr.Łazarz ark.11 dz.39/1,39/3,39/6,39/5,48/28,48/30
39/11/48/28 ul.Śniadeckich nr brak, obr.Łazarz ark.11 dz.39/1,39/3,39/6,39/5,48/28,48/30
39/11/48/30 ul.Śniadeckich nr brak, obr.Łazarz ark.11 dz.39/1,39/3,39/6,39/5,48/28,48/30
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek