Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 68/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

nr decyzji

68/2019

data

02-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku biurowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu , sieciami: wodną i kanalizacyjną oraz przyłączami na terenie nieruchomości na potrzeby Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu

Działki
oznaczenie działkiadres działki
08/44/2/15 ul.Ostrowska nr 388, obr.Kobylepole ark.44 dz.2/15
09/11/9 ul.Ostrowska nr 388, obr.Spławie ark.11 dz.1/37,1/33,9,10
09/11/10 ul.Ostrowska nr 388, obr.Spławie ark.11 dz.1/37,1/33,9,10
09/11/1/33 ul.Ostrowska nr 388, obr.Spławie ark.11 dz.1/37,1/33,9,10
09/11/1/37 ul.Ostrowska nr 388, obr.Spławie ark.11 dz.1/37,1/33,9,10
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek