Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 73/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Piątkowo

nr decyzji

73/2019

data

04-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV z kanalizacją telekomunikacyjną

Działki
oznaczenie działkiadres działki
53/11/258/21 ul.- nr 20, 13B, obr.Piątkowo ark.11 dz.258/22,258/21,258/55,258/57
53/11/258/22 ul.- nr 20, 13B, obr.Piątkowo ark.11 dz.258/22,258/21,258/55,258/57
53/11/258/55 ul.- nr 20, 13B, obr.Piątkowo ark.11 dz.258/22,258/21,258/55,258/57
53/11/258/57 ul.- nr 20, 13B, obr.Piątkowo ark.11 dz.258/22,258/21,258/55,258/57
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek