Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 75/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Jana III Sobieskiego i Marysieńki

nr decyzji

75/2019

data

05-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV z kanalizacją telekomunikacyjną

Działki
oznaczenie działkiadres działki
53/21/49/33 os.Jana III Sobieskiego nr brak, obr.Piątkowo ark.21 dz.49/33,49/37,49/38
53/21/49/37 os.Jana III Sobieskiego nr brak, obr.Piątkowo ark.21 dz.49/33,49/37,49/38
53/21/49/38 os.Jana III Sobieskiego nr brak, obr.Piątkowo ark.21 dz.49/33,49/37,49/38
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek