Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 78/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Kiekrz

nr decyzji

78/2019

data

12-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej śr.c. dn 63 PE

Działki
oznaczenie działkiadres działki
24/04/4 ul.Złotnicka nr brak, obr.Psarskie ark.04 dz.4,5/25
24/04/5/25 ul.Złotnicka nr brak, obr.Psarskie ark.04 dz.4,5/25
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek