Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 90/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Morasko-Radojewo

nr decyzji

90/2019

data

26-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c

Działki
oznaczenie działkiadres działki
55/24/56/58 ul.Arnikowa nr brak, obr.Radojewo ark.24 dz.56/58,56/67,56/74,56/79,56/84,56/92,56/97
55/24/56/67 ul.Arnikowa nr brak, obr.Radojewo ark.24 dz.56/58,56/67,56/74,56/79,56/84,56/92,56/97
55/24/56/74 ul.Arnikowa nr brak, obr.Radojewo ark.24 dz.56/58,56/67,56/74,56/79,56/84,56/92,56/97
55/24/56/79 ul.Arnikowa nr brak, obr.Radojewo ark.24 dz.56/58,56/67,56/74,56/79,56/84,56/92,56/97
55/24/56/84 ul.Arnikowa nr brak, obr.Radojewo ark.24 dz.56/58,56/67,56/74,56/79,56/84,56/92,56/97
55/24/56/92 ul.Arnikowa nr brak, obr.Radojewo ark.24 dz.56/58,56/67,56/74,56/79,56/84,56/92,56/97
55/24/56/97 ul.Arnikowa nr brak, obr.Radojewo ark.24 dz.56/58,56/67,56/74,56/79,56/84,56/92,56/97
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek