Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 84/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Krzyżowniki-Smochowice

nr decyzji

84/2019

data

24-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ul.Puckiej od ul.Tczewskiej do ul.Elbląskiej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
22/12/57 ul.Pucka nr brak, obr.Krzyżowniki ark.12 dz.57,8/1
22/12/8/1 ul.Pucka nr brak, obr.Krzyżowniki ark.12 dz.57,8/1
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek