Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 89/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo

nr decyzji

89/2019

data

25-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Działki
oznaczenie działkiadres działki
10/08/1/20 ul.Jedlicka nr brak, obr.Krzesiny ark.08 dz.1/20,1/24
10/08/1/24 ul.Jedlicka nr brak, obr.Krzesiny ark.08 dz.1/20,1/24
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek