Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 97/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Wilda

nr decyzji

97/2019

data

10-05-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej śr.n. 15 kV

Działki
oznaczenie działkiadres działki
61/01/5/40 ul.Przemysłowa nr brak, obr.Wilda ark.01 dz.5/40
61/06/13/6 ul.Przemysłowa nr brak, obr.Wilda ark.06 dz.13/6
61/05/2/7 ul.Przemysłowa nr brak, obr.Wilda ark.05 dz.2/7,2/8,4/8,4/9,36/3
61/05/2/8 ul.Przemysłowa nr brak, obr.Wilda ark.05 dz.2/7,2/8,4/8,4/9,36/3
61/05/4/8 ul.Przemysłowa nr brak, obr.Wilda ark.05 dz.2/7,2/8,4/8,4/9,36/3
61/05/4/9 ul.Przemysłowa nr brak, obr.Wilda ark.05 dz.2/7,2/8,4/8,4/9,36/3
61/05/36/3 ul.Przemysłowa nr brak, obr.Wilda ark.05 dz.2/7,2/8,4/8,4/9,36/3
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek