Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 98/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Wola, Ławica

nr decyzji

98/2019

data

13-05-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka drogi 5 Stycznia wraz z niezbedną infrastrukturą

Działki
oznaczenie działkiadres działki
21/03/34/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.34/1,36/1,37/1,37/2,37/3
21/03/36/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.34/1,36/1,37/1,37/2,37/3
21/03/37/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.34/1,36/1,37/1,37/2,37/3
21/03/37/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.34/1,36/1,37/1,37/2,37/3
21/03/37/3 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.03 dz.34/1,36/1,37/1,37/2,37/3
21/25/8 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/1,5/2,8,9
21/25/9 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/1,5/2,8,9
21/25/3/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/1,5/2,8,9
21/25/3/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/1,5/2,8,9
21/25/3/3 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/1,5/2,8,9
21/25/3/4 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/1,5/2,8,9
21/25/4/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/1,5/2,8,9
21/25/4/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/1,5/2,8,9
21/25/4/3 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/1,5/2,8,9
21/25/5/1 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/1,5/2,8,9
21/25/5/2 ul.5 Stycznia nr brak, obr.Jeżyce ark.25 dz.3/1,3/2,3/3,3/4,4/1,4/2,4/3,5/1,5/2,8,9
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek