Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 114/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Winiary

nr decyzji

114/2019

data

27-05-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z szafami kablowymi w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu budynków mieszkalnych

Działki
oznaczenie działkiadres działki
52/03/109 ul.Piątkowska nr brak, obr.Winiary ark.03 dz.109
52/19/1/1 ul.Piątkowska nr brak, obr.Winiary ark.19 dz.1/1,1/2
52/19/1/2 ul.Piątkowska nr brak, obr.Winiary ark.19 dz.1/1,1/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek