Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 109/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady

nr decyzji

109/2019

data

20-05-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z szafami kablowymi w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wiaty przystankowej autobusowej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
52/14/25/12 ul.Serbska nr brak, obr.Winiary ark.14 dz.25/12
52/13/163 ul.Serbska nr brak, obr.Winiary ark.13 dz.163,164/2
52/13/164/2 ul.Serbska nr brak, obr.Winiary ark.13 dz.163,164/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek