Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 122/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Piątkowo, Umultowo, Winiary

nr decyzji

122/2019

data

05-06-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowa sieci 15kV i 0,4kV

Działki
oznaczenie działkiadres działki
56/09/30/2 ul.Żywokostowa nr brak, obr.Umultowo ark.09 dz.29/25,30/2,,29/17
56/09/29/17 ul.Żywokostowa nr brak, obr.Umultowo ark.09 dz.29/25,30/2,,29/17
56/09/29/25 ul.Żywokostowa nr brak, obr.Umultowo ark.09 dz.29/25,30/2,,29/17
56/15/248/2 ul.Żywokostowa nr brak, obr.Umultowo ark.15 dz.28/14,28/28,248/2
56/15/28/14 ul.Żywokostowa nr brak, obr.Umultowo ark.15 dz.28/14,28/28,248/2
56/15/28/28 ul.Żywokostowa nr brak, obr.Umultowo ark.15 dz.28/14,28/28,248/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek