Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 138/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Umultowo

nr decyzji

138/2019

data

05-07-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociągowej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
50/01/120/2 ul.Radłowa nr brak, obr.Naramowice ark.01 dz.120/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek