Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 140/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Ławica

nr decyzji

140/2019

data

11-07-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4kV wraz z małogabarytową stacją transformatorową SN/nn

Działki
oznaczenie działkiadres działki
39/18/10/12 ul.Marcelińska nr brak, obr.Łazarz ark.18 dz.10/36,10/35,10/40,10/41,10/12,10/39
39/18/10/35 ul.Marcelińska nr brak, obr.Łazarz ark.18 dz.10/36,10/35,10/40,10/41,10/12,10/39
39/18/10/36 ul.Marcelińska nr brak, obr.Łazarz ark.18 dz.10/36,10/35,10/40,10/41,10/12,10/39
39/18/10/39 ul.Marcelińska nr brak, obr.Łazarz ark.18 dz.10/36,10/35,10/40,10/41,10/12,10/39
39/18/10/40 ul.Marcelińska nr brak, obr.Łazarz ark.18 dz.10/36,10/35,10/40,10/41,10/12,10/39
39/18/10/41 ul.Marcelińska nr brak, obr.Łazarz ark.18 dz.10/36,10/35,10/40,10/41,10/12,10/39
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek