Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 210/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Podolany

nr decyzji

210/2019

data

15-10-2019

przedmiot wniosku/decyzji

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu bublicznego budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV

Działki
oznaczenie działkiadres działki
20/02/87 ul.Strzeszyńska nr 142, obr.Golęcin ark.02 dz.66/1,87
20/02/66/1 ul.Strzeszyńska nr 142, obr.Golęcin ark.02 dz.66/1,87
28/03/170 ul.Strzeszyńska nr 142, obr.Podolany ark.03 dz.263,171,172,170
28/03/171 ul.Strzeszyńska nr 142, obr.Podolany ark.03 dz.263,171,172,170
28/03/172 ul.Strzeszyńska nr 142, obr.Podolany ark.03 dz.263,171,172,170
28/03/263 ul.Strzeszyńska nr 142, obr.Podolany ark.03 dz.263,171,172,170
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek