Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 218/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Fabianowo-Kotowo

nr decyzji

218/2019

data

23-10-2019

przedmiot wniosku/decyzji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowa sieci gazowej dn63 PE w ulicy Głogowskiej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
36/05/19 ul.Głogowska nr brak, obr.Junikowo ark.05 dz.19
36/07/44/1 ul.Głogowska nr brak, obr.Junikowo ark.07 dz.44/1,45/1,47/1,47/3
36/07/45/1 ul.Głogowska nr brak, obr.Junikowo ark.07 dz.44/1,45/1,47/1,47/3
36/07/47/1 ul.Głogowska nr brak, obr.Junikowo ark.07 dz.44/1,45/1,47/1,47/3
36/07/47/3 ul.Głogowska nr brak, obr.Junikowo ark.07 dz.44/1,45/1,47/1,47/3
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek