Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 221/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Piątkowo

nr decyzji

221/2019

data

23-10-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej - oświetleniowej w zakresie odcinka stanowiącego podłączenie zaprojektowanej sieci oświetleniowej w ramach budowy ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż PST - etap I do szafki oświtleniowej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
53/14/189/63 ul.- nr brak, obr.Piątkowo ark.14 dz.189/63
53/18/161/6 os.- nr brak, obr.Piątkowo ark.18 dz.189/66,161/6
53/18/189/66 os.- nr brak, obr.Piątkowo ark.18 dz.189/66,161/6
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek