Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 231/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Kiekrz

nr decyzji

231/2019

data

04-11-2019

przedmiot wniosku/decyzji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

Działki
oznaczenie działkiadres działki
24/04/4 ul.Złotnicka nr brak, obr.Psarskie ark.04 dz.2/2,4,5/53,5/48
24/04/2/2 ul.Złotnicka nr brak, obr.Psarskie ark.04 dz.2/2,4,5/53,5/48
24/04/5/48 ul.Złotnicka nr brak, obr.Psarskie ark.04 dz.2/2,4,5/53,5/48
24/04/5/53 ul.Złotnicka nr brak, obr.Psarskie ark.04 dz.2/2,4,5/53,5/48
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek