Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 237/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Fabianowo-Kotowo

nr decyzji

237/2019

data

15-11-2019

przedmiot wniosku/decyzji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Działki
oznaczenie działkiadres działki
37/08/8/20 ul.Uradzka nr brak, obr.Kotowo ark.08 dz.8/42,8/20,10/29,10/53
37/08/8/42 ul.Uradzka nr brak, obr.Kotowo ark.08 dz.8/42,8/20,10/29,10/53
37/08/10/29 ul.Uradzka nr brak, obr.Kotowo ark.08 dz.8/42,8/20,10/29,10/53
37/08/10/53 ul.Uradzka nr brak, obr.Kotowo ark.08 dz.8/42,8/20,10/29,10/53
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek