Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 239/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Główna

nr decyzji

239/2019

data

18-11-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania hali przeglądu silników na budynek pompowni wody sieciowej z rozdzielnią elektryczną - realizowanej w ramach zadania Budowa systemu akumulacji ciepław w EC Karolin

Działki
oznaczenie działkiadres działki
01/01/5/19 ul.Energetyczna nr 3, obr.Główna ark.01 dz.5/19
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek