Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 240/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Głuszyna

nr decyzji

240/2019

data

19-11-2019

przedmiot wniosku/decyzji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ba budowie kabla energetycznego SN-kV pomiędzy stacjami transformatorowymi MST-179 Piotrowo do K45 - Głuszyna.

Działki
oznaczenie działkiadres działki
12/07/24 ul.Głuszyna nr brak, obr.Głuszyna ark.07 dz.6/172,6/177,24,28/1,28/2
12/07/28/1 ul.Głuszyna nr brak, obr.Głuszyna ark.07 dz.6/172,6/177,24,28/1,28/2
12/07/28/2 ul.Głuszyna nr brak, obr.Głuszyna ark.07 dz.6/172,6/177,24,28/1,28/2
12/07/6/172 ul.Głuszyna nr brak, obr.Głuszyna ark.07 dz.6/172,6/177,24,28/1,28/2
12/07/6/177 ul.Głuszyna nr brak, obr.Głuszyna ark.07 dz.6/172,6/177,24,28/1,28/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek