Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 111/2004

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

odmowna

osiedla

Junikowo

nr decyzji

111/2004

data

03-06-2004

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii cyfrowej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
36/43/45/4 ul.Żmigrodzka nr 37, obr.Junikowo ark.43 dz.45/4,45/6,45/12,45/10
36/43/45/6 ul.Żmigrodzka nr 37, obr.Junikowo ark.43 dz.45/4,45/6,45/12,45/10
36/43/45/10 ul.Żmigrodzka nr 37, obr.Junikowo ark.43 dz.45/4,45/6,45/12,45/10
36/43/45/12 ul.Żmigrodzka nr 37, obr.Junikowo ark.43 dz.45/4,45/6,45/12,45/10
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek