Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107/2004

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Umultowo

nr decyzji

107/2004

data

28-05-2004

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji celu publicznego dla gazociągu

Działki
oznaczenie działkiadres działki
56/15/25/44 ul.Dzięgielowa nr 11, obr.Umultowo ark.15 dz.25/44,234
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek