Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 84/2004

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

odmowna

osiedla

Warszawskie-Pomet-Maltańskie

nr decyzji

84/2004

data

19-05-2004

przedmiot wniosku/decyzji

wniosek o ustalenie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej "Poznań Czekalskie 2"

Działki
oznaczenie działkiadres działki
01/30/222/5 ul.Czekalskie nr 17, obr.Główna ark.30 dz.222/5
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek