Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 79/2004

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Stare Miasto

nr decyzji

79/2004

data

17-05-2004

przedmiot wniosku/decyzji

wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii komórkowej ERA,remont generalny przybudówki oraz przebudowa kanalizacji

Działki
oznaczenie działkiadres działki
51/32/40 ul.Grobla nr 7, obr.Poznań ark.32 dz.40
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek