Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 160/2004

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Krzyżowniki-Smochowice

nr decyzji

160/2004

data

08-06-2004

przedmiot wniosku/decyzji

prośba o wydanie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ulicy oraz prośba o zawieszenie postępowania dotyczącego budowy ulicy

Działki
oznaczenie działkiadres działki
22/16/32 ul.Maszewska nr brak, obr.Krzyżowniki ark.16 dz.55,75/5,94/1,56/1,56/2,57/3,32
22/16/55 ul.Maszewska nr brak, obr.Krzyżowniki ark.16 dz.55,75/5,94/1,56/1,56/2,57/3,32
22/16/56/1 ul.Maszewska nr brak, obr.Krzyżowniki ark.16 dz.55,75/5,94/1,56/1,56/2,57/3,32
22/16/56/2 ul.Maszewska nr brak, obr.Krzyżowniki ark.16 dz.55,75/5,94/1,56/1,56/2,57/3,32
22/16/57/3 ul.Maszewska nr brak, obr.Krzyżowniki ark.16 dz.55,75/5,94/1,56/1,56/2,57/3,32
22/16/75/5 ul.Maszewska nr brak, obr.Krzyżowniki ark.16 dz.55,75/5,94/1,56/1,56/2,57/3,32
22/16/94/1 ul.Maszewska nr brak, obr.Krzyżowniki ark.16 dz.55,75/5,94/1,56/1,56/2,57/3,32
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek